onsdag 31 augusti 2011

Värdedevalvering

"Hej, jag ringer angående att du lämnade in en akut ansökan i början av maj. Jag tänkte att vi kunde boka in ett möte om fem-sex veckor."

Jag är inte imponerad. Den här gången var det kommunen. Men det hade lika gärna kunnat vara vilken som helst av de kontakter jag har med vård eller myndigheter. Det händer ofta, mer regel än undantag.

Det är som om det sker en devalvering av det jag säger eller skriver i en ansökan. Som om man utgår ifrån att jag överdriver och gör en avräkning av det sagda så att den presumerade överdriften mildras. Om jag säger akut blir det automatiskt nedskrivet till angeläget eller till och med önskat, om jag säger omöjligt så blir det omskrivet till svårt eller besvärligt.

Jag vill inte behöva överdriva för att bli tagen på allvar. Mina funktionsnedsättningar gör dessutom att det skulle vara mycket svårt. Jag säger det jag avser och vill bli tagen på allvar utifrån just den utsagan. Kommunikation är svårt nog ändå även utan att behöva navigera ett komplicerat spel av omskrivningar och tolkningar. Jag vill kunna använda klarspråk och ärlighet och tycker inte att det är en orimlig begäran. Jag är inte imponerad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar