fredag 10 januari 2014

Brontës lagDe flesta som hängt på nätet ett tag har antagligen kommit i kontakt med Goodwins lag. Jag menar att det finns behov av en ny beteckning, en  som beskriver fenomenet att istället för att bemöta någons argument väljer man att ställa en psykiatrisk diagnos på personen i fråga.
 

Visst kan man se detta som en ad hominem-argument, men jag menar att det blivit så vanligt förekommande att det förtjänar en egen benämning. Jag menar vidare att om man istället för att bemöta en argumentation börjar spekulera i sin motparts psykiska hälsa eller ställer en (ofta tämligen lekmannamässig) diagnos på denne bör man per automatik anses ha förlorat diskussionen.Mitt förslag är att åberopa detta som "Brontës lag", då med hänsyftning på den galna kvinnan på vinden. För enligt min uppfattning är det av någon outgrundlig anledning oproportionerligt ofta kvinnor som patologiseras på detta sätt. Så istället för att gå in på en sidodiskussion i ämnet "Vad har min psykiska hälsa med detta att göra" menar jag att man kan hänvisa till Brontës lag och därefter återgå till den verkliga diskussionen. Det är ju trots allt den man gått till platsen för att föra.

  

I övrigt förstår jag inte varför någons eventuella psykiska ohälsa skulle vara ett argument för att personen inte är värd att ta på allvar eller kan tänkas ha en välgrundad åsikt. En synnerligen inskränkt och okunnig syn på människan och dennes själsliv anser jag. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar